?

Log in

No account? Create an account
КОЛОКОЛА ГРОМКОГО БОЯ
("КГБ")
"Хранитель Мира" 
19th-Feb-2007 11:31 pm
редакторская колонка

Марш мапов


Зелёною весной
С конкретной мапизной
В маповнике все мапы мапуются,
Чтоб свиточки найти
И с ними в мап уйти,
Они конкретно мапят и дуются.
Мапуся
На мапов слёзы льёт,
На свиток
Намапан глаз её.
Мап-мап-мап, все мапы для Мапуси
Мапают разное мапьё.
Мап-мап-мап, все мапы в глаз Мапусе
Мапают - свиточки,
Мапают - мапчики,
Мап-мап-мапают
Всякое мапьё.

Холодною зимой
Опять же с мапизной
В маповнике все мапы кучкуются,
Всем хочется хотя б
Разочек мапнуть мап,
Мапусю мапать лезут, мапуются.
Мапуся
Глядит на маповьё,
От свитка
Размапан глаз её,
Мап-мап-мап, и в мапский глаз Мапусин
Мапы все мапают мапьё.
Мап-мап-мап, и мапы в глаз Мапусе
Мапают - всякое,
Мапают - разное,
Мап-мап-мапают
Всякое мапьё.

Мап-мап-мап...
Мап-мап-мап...

Мап-мап-мап, и мапы в глаз Мапусе
Мапают - свиточки,
Мапают - мапчики,
Мап-мап-мапают
Всякое мапьё.
А вот текст, вполне соответствующий песням воинов Антиены.

Плакучие вербы

(Известна также под названием "Печальные вербы", но в тексте я этого не нашёл.)

Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos.
Od łez oczy podniosła błyszczące
Na żołnierski, na twardy życia los.

Nie szumcie wierzby nam
Żalu, co serce rwie.
Nie płacz dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, wisów szczęk.
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota,
Zawsze słychać miarowy, równy krok,
Maszeruje ta leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.

Nie szumcie wierzby nam...

I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
Ale pewni jesteśmy zwyciestwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez.

Nie szumcie wierzby nam...
Выпуск подгружен %mon%